ပီအာက်င့္သုံးမႈ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ညီမညီ ခုံရုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (ပီအာ) စနစ္ က်င့္သုံးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးက အဆုံးအျဖတ္ေပးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။ national parlimentအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးက သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံကေနတဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးဆီ ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က “ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က တင္ၿပီးသြားၿပီဗ်။ က်ေနာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးကို တင္တာ။ အခု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ပီအာစနစ္ကို က်င့္သုံးဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာရယ္၊ ပီအာစနစ္အတြက္ တင္ျပထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဒီဇိုင္းပုံစံ ႏွစ္ခုစလုံးဟာ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ အဆုံးအျဖတ္ျပဳေပးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးကို တင္တာ။ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ေယာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဆီကေန ခုံရုံးကို တင္ဖို႔ ဥကၠ႒ဆီကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ထိုးၿပီး တင္လိုက္ၿပီ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးကို တိုက္ရိုက္တန္းတင္လို႔ မရဘဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ နဲ႔ ၁၅ (ဃ) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ခ်င္ရင္ သက္ဆိုင္ရာ လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဥကၠ႒ကေနတဆင့္ တင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၅ ဦးရွိတဲ့အနက္ ခုိင္လုံလက္မွတ္ ၂၂ ခုရရင္ တင္ႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုေကာက္ခံရရွိတဲ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဦးေရျဖစ္တဲ့ ၂၆ ဦး လက္မွတ္နဲ႔ တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တင္ျပေတာင္းဆုိတာလဲဆိုတာကုိ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ခုလို ရွင္းျပပါတယ္။ “ဖြဲ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အဓိကအားျဖင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုေလာက္မွာ အခု ပီအာစနစ္ကို က်င့္သုံးတာဟာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒါနဲ႔ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးက ညိႏႈႈိင္းၿပီးေတာ့ အဆုံးအျဖတ္ျပဳေပးဖို႔ တင္လိုက္တာဗ်” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက တင္ျပရင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ခုံ႐ုံးထံ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသူ ၆ ဦးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဥကၠ႒ထံကတဆင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ခုံရုံးက စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထံ ဆင့္စာျပန္လည္ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒေရးရာအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပဖို႔အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္သန္းကို ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀ါ လႊဲအပ္ထားပါတယ္။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ (ပီအာ) က်င့္သုံးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္မွာပါ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပီအာစနစ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က “ဒီလိုဗ်၊ အဲဒါက ေရြးေကာက္ပဲြ ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္ မတူတာဗ်။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က်ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ က တၿမိဳ႕နယ္ကို ၁ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁ နယ္ထဲက တေယာက္ပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ပီအာ ဘယ္လိုမွ က်င့္သုံးလို႔ မရဘူးဆိုတာက ရွင္းတယ္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံက်ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက အားလုံး တူညီတဲ့အေရအတြက္နဲ႔ ၁၂ ေယာက္စီနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာလို႔ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေၾကာင့္ သူက မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမ်ားျဖစ္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၿပီးေတာ့ ပီအာစနစ္ က်င့္သုံးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီး အတည္ျဖစ္သြားတာ” လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ (ပီအာ) ဟာ ပါတီအလိုက္ရရိွတဲ့ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး အမတ္ဦးေရ အခ်ဳိးက်ရရိွမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို လက္ရွိ မဲအမ်ားစုရသူ အႏိုင္ရစနစ္ေနရာမွာ အစားထိုးက်င့္သုံးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က ဇြန္လအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထံ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို လႊြတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံ ေရးပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေပမယ့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up