ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၉၉၂ က်ပ္၊ ဥေရာပ ၁ ယူရိုကို ၁၂၅၂ ဒသမ ၅၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၅၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၇၇၇ ဒသမ ၄၉ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၀ ဒသမ ၅၆ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up