ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၉၉၃ က်ပ္၊ ဥေရာပ ၁ ယူရိုကို ၁၂၅၅ ဒသမ ၆၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၃ ဒသမ ၂၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၇၇၆ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၀ ဒသမ ၄၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up