ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္း အိႏၵိယ ၀ယ္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္း၀ယ္ဖုိ႔ အိႏိၵယ အစိုးရက အတည္ျပဳလုိက္တယ္လို႔ The Hidu သတင္းစာမွာ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။ RICEျမန္မာ့ဆန္ေတြကို အိႏၵိယအစိုးရက လူထုကို ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္မ်ား (PDS)အရ မီဇိုရမ္ နဲ႔ ႀတိပူရျပည္နယ္ေတြမွာ ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔အတြက္ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ၀ယ္ယူေတာ့မွာပါ။ အိႏိၵယအစိုးရဟာ မီဇိုရမ္ နဲ႔ ႀတိပူရ ျပည္နယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ ကို လစဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားတာ ၅ လ ေလာက္ ရွိသြားၿပီလုိ႔ အိႏိၵယ အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

More News
Up