A d v e r t i s e m e n t With Us

အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးသည့္ လုပ္ငန္းစု ၉ မ်ိဳး ထုတ္ျပန္

အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ စီးကရက္အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစု ၉ စုကို အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးတဲ့ လုပ္ငန္းအုပ္စုေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ beerအဲဒီ အုပ္စုေတြထဲမွာ အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ စီးကရက္အပါအ၀င္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္နဲ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အေဆာက္ အဦ ေဆာက္ၿပီး ျပန္ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္းေတြ အစရွိသျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဟာ အဲဒီလုပ္ငန္းစု ၉ မ်ိဳးက လဲြၿပီး က်န္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကာလအတုိင္းအတာတခုအထိ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up