A d v e r t i s e m e n t With Us

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တရုတ္၊ အိႏိၵယ စီးပြားေရးကိစၥ ေဆြးေႏြး

ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ - သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆုိဒ္)
ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ၀မ္ယီ၊ အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး မစၥ ဆူ႔ရွ္မားဆြာရပ္ဂ်္ တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးဆုိင္ရာကိစၥေတြ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့သတင္းစဥ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ [caption id="attachment_39191" align="alignright" width="300"]ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ - သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆုိဒ္) ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ - သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆုိဒ္)[/caption] ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ အိႏိၵယ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ တရုတ္ - အိႏၵိယ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ စီးပြားေရး စၾကၤန္ကိစၥ၊ အိႏိၵယ- ျမန္မာနဲ႔ ထုိင္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေရး၊ ကုလား တန္ ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး နဲ႔ ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလားတူ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာလည္း တရုတ္-အိႏၵိယ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤန္ကိစၥ၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥ၊ အေသးစားေခ်းေငြကိစၥ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကိစၥနဲ႔ အျခား ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up