A d v e r t i s e m e n t With Us

လွ်ပ္စစ္မီတာ ေန႔ခ်င္းၿပီး တပ္ဆင္ေပးမည္

Electricလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳလိုသူေတြကို သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြန႔ဲ ျပည့္စံုရင္ အိမ္သံုးကို ေန႔ခ်င္းၿပီး စက္မႈသံုး ပါ၀ါမီတာကို ၅ ရက္အတြင္းနဲ႔ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္လုိသူေတြကိုေတာ့ ၁ လအတြင္း တပ္ဆင္ေပးေနတယ္လို႔ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာပါတယ္။ တပ္ဆင္ခ အေနနဲ႔ အိမ္သံုး မီတာ တပ္ဆင္သူေတြဟာ မီတာသတ္မွတ္ေၾကး ၆ ေသာင္းခဲြ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉ ေသာင္း က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္သံုး ပါ၀ါမီတာ အတြက္ ၁၀ ကီလို၀ပ္ကို က်ပ္ ၈ သိန္း ခဲြနီးပါး၊ ၂၀ ကီလို၀ပ္ ၁၀ သိန္း ၅ ေသာင္း၊ ၃၀ ကီလို၀ပ္ ၁၂ သိန္း ၅ ေသာင္းနီးပါး က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္မယ့္ သူေတြအတြက္ကိုေတာ့ ကီလို၀ပ္ ၅၀ ပမာဏ ကို က်ပ္ ၂၁ သိန္းကေန ကီလို၀ပ္ ၃ ေသာင္း အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၄၈၀၀ ေပးသြင္းရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စက္မႈသံုး ပါ၀ါမီတာနဲ႔ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ေတာ့ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up