သီလ၀ါဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳရာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အနက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု တည္ေထာင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သီလ၀ါ အထူးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူလည္းျဖစ္ UMFCCI အဖဲြ႔၀င္လည္း ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာပါတယ္။

[caption id="attachment_47770" align="alignleft" width="300"]သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္[/caption]

က်န္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အဆိုျပဳထားသူေတြကေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကားနဲ႔ အပိုပစၥည္း ထုတ္လုပ္မယ့္ စက္ရံုနဲ႔ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြက ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းစီနဲ႔ က်န္ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ၅ ရာခုိိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

လက္ရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ ပထမအဆင့္ ေျမ ဟက္တာ ၄၀၀ နီးပါးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ဖို႔ ေခၚယူေနတာ ျဖစ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လို လုပ္သားအင္အား မ်ားတဲ့ စက္ရံုေတြသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာခဲ့ရင္ စက္မႈဇုန္တခုလံုးမွာ အလုပ္သမား သိန္းနဲ႔ခ်ီ အလုပ္ေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

//
More News
Up