လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

အရင္ ယႏၱရားတပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္းကို ဥကၠ႒၊ အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး ဦးတင္ဦးကို အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားတဲ့ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။ parliment july4 againအဲဒီ ေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအပါအ၀င္ အဖဲြ႔၀င္ စုစုေပါင္း ၁၅ ေယာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ကို သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က ၅ ဦးစီ နာမည္စာရင္း တင္သြင္း ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚက အဂတိလိုက္စားမႈ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံေတြ စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up