ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးရန္ တင္ျပထားသည့္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀၀ နီးပါး ျပန္စဥ္းစား

လာမယ့္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမက အသံုးျပဳဖို႔ တင္ျပထားတဲ့ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀၀ နီးပါးကို ျပန္ၿပီး သံုးသပ္သင့္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖဲြ႔၀င္ ဦးမိုးေဇာ္ဟိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပပါတယ္။ Naypyidaw (1)အစိုးရက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြက္ တင္ျပထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္မွာ လမ္းနဲ႔ တံတားအတြက္ ဘီလီယံ ၁၁၀ နီးပါး၊ ေရရေရးလုပ္ငန္း ၃၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးအတြက္ ၁၅ ဘီလီယံနီးပါး၊ အေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္ စသျဖင့္ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တင္ျပထားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔က ေက်းလက္ေတြမွာ သံုးစဲြမယ့္ေငြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အလြန္မ်ားေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါဟာ မမွ်မတ ေငြသံုးစဲြတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနလို႔ ျပန္ သံုးသပ္ေပးပါဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up