၂၀၁၄ မွာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္

လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသြားမယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာပါတယ္။

To match Insight MYANMAR-BANKS/ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ၂၀၁၄ - ၁၅ အမ်ိဳးသားဘ႑ာေရး ဥပေဒၾကမ္းကိစၥ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူက ခုလို ေျပာသြားတာပါ။

ဒါ့အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ Treasury Securities Auction ေစ်းကြက္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေရးဆဲြေနၿပီး ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထဲမွာပဲ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ဟာ ဗဟိုဘဏ္နည္းဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေရးဆဲြေနတယ္လို႔ လည္း ေဒၚခင္ေစာဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up