စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မီးမျဖတ္ပါႏွင့္ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုသံကို သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ၾကားၾကားေနရသည္။ သို႔ေသာ္ နံနက္ ၈ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ က်ေရာက္လ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၈ နာရီမတိုင္မီ ၅ မိနစ္ခန္႔ေစာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ဆိုၾကသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တိုင္းဝန္ႀကီးတဦးက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မီးမျဖတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို တင္ျပထားသည္ဟု ၾကားသိေနရေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မီးျဖတ္ခံေနရတုန္း အေျခအေန ျဖစ္သည္။ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါ အလင္းေရာင္ မလံုေလာက္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း အျမင္အာ႐ံု ဝုိးတဝါးႏွင့္ စာသင္ေနၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိသင္ၾကားေနရသည့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအေပၚတြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေနၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မီးပ်က္လ်င္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျခင္ကိုက္ခံရမည့္အေရးက ထိပ္တန္းက ပါဝင္မည္ဟု ျမင္သည္။ ယခုပင္လ်င္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဇြန္လ ပထမပတ္ထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၃၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၁၂ ဦးအထိ ရွိေနဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ျခင္ကတဆင့္ ကူးစက္ခံရသည့္ ေရာဂါတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး  အပူပိုင္းဇုန္ႏွင့္ သမပိုင္းဇုန္ ေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ “Break-Bone” Fever ဟုေခၚသည့္ အေပ်ာ့စား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ Dengue Hemorrhagic Fever ဟုေခၚသည့္ အျပင္းစား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေဆး မရွိေသးဘဲ ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းက ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္တာက ေရာဂါကာကြယ္နည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္မွာေရာ မိမိခ်စ္ရသူေတြမွာပါ မေတာ္တဆ ျခင္ကိုက္ခံရတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အေရျပားတြင္ ျခင္မကိုက္ေအာင္လူးသည့္ ေဆးလူးထားေပးရန္ ေဆးပညာရွင္ေတြက အႀကံျပဳၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရန္၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေခၽြးနံ႔ကင္းစင္ေနလ်င္ ျခင္ကုိက္ခံရျခင္းက ကင္းေဝးေစသျဖင့္ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေနအိမ္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းရွိေနလ်င္ ျခင္ခိုေအာင္းမႈမရွိဘဲ စာသင္သား ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ မိုးတြင္းေရာက္လ်င္ ယခင္ကာလမ်ားက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ရပ္ကြက္အတြင္း ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ျခင္ေဆးဖ်န္းေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခု အလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးလည္း မျမင္မေတြ႔ရေပ။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကပါ လာတလွည့္ ပ်က္တလွည့္ ျဖစ္ေနေသာအခါ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္လာသည့္ ျခင္မ်ားကို လာပါယူပါဟု ဖိတ္ေခၚေနသလို ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု တင္စားေခၚေဝၚေန႐ုံျဖင့္သာ ေက်နပ္အားရမေနၾကဘဲ အဆိုပါ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မီးမျဖတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို တင္ျပထားသည္ ဆုိ႐ုံမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ေပ။ မည္သို႔ပင္ မီးပ်က္သည္ျဖစ္ေစ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးမျဖတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက စီမံႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

More News
Up