အမႈိက္စစ္ဆင္ေရး ျမန္မာျပည္တဝန္း ဆင္ႏႊဲေပး (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB