စစ္ကုိင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ ဟက္သူကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမည္ | DVB