ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ျပည့္ၿပီလား | DVB