ေျမာက္ဦးေဒသ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈစာရင္း၀င္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ေရး ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္ - DVB