မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈအတြက္ သမၼတထရမ့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ဟု ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ ဒူတာေတးေျပာ (႐ုပ္သံ) - DVB