A d v e r t i s e m e n t With Us

ဖိနပ္နဲ႔ ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္ကို ဒါးျဖင့္လွီးျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထဲက ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးျခင္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္မႈေတြပါ။ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၇ ဦးကေန ၁၁ ဦးအထိကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္ပင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္တာဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အတုယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။ Nine judges sit on the Court: the chief justice of the United States and eight associate justices. The president of the United States appoints them to the Court for life terms, but the U.S. Senate must approve each appointment with a majority vote. တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တဦးနဲ႔ တရားသူႀကီး ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၉ ဦးရိွၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္ရဲ႕ အမ်ားစုမဲဆႏၵနဲ႔ တဦးခ်င္းစီကို အတည္ျပဳပါတယ္။ အဲဒီ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ တသက္တာပတ္လံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာတင္တဲ့ အခုျပင္ဆင္ခ်က္မွာက အဲဒီလို သမၼတ တေယာက္တည္းက ေရြးခ်ယ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က ဒုတိယ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရပါမယ္။ အဲဒီမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္မီျခင္းရိွ၊ မရိွ ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးအမႉးမ်ား ပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရးအဖဲြ႔က စိစစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ၃ ဦးအနက္က ဘယ္သူ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မလဲ ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ထက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွကာ အရည္အခ်င္းပိုရိွတဲ့ သူမ်ားကို ခြင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ပံု ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုေတာ့ ေလ်ွာ့ခ်လိုက္ရာ ေရာက္သြားမွာပါ။ ဒီအထိေတာ့ ျပႆနာမရိွဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီတရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းကိုေတာ့ မူလက အသက္ ၇၀ ထိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳထားရာက အခုျပင္ဆင္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ သက္တမ္းနဲ႔အညီ ၅ ႏွစ္ပဲ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ အေမရိကန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြကို အသက္ေသသည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားတာက ကိုယ့္တာဝန္ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အဂတိတရားကင္းကင္းနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးတဲ့ေန႔ကစလို႔ သူတုိ႔ကုိ ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ သမၼတရဲ႕ အႀကိဳက္ကို မလိုက္ေလ်ာလို႔လည္း တာဝန္က ဖယ္ရွားခံရမွာကို ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ေအာင္ အာမခံခ်က္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး သူတို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့အခိ်န္မွာ သူ႔ကုိေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သမၼတ တဦးနဲ႔ကလဲြၿပီး ေနာက္တက္လာမယ့္ သမၼတမ်ားနဲ႔ မည္သည့္ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားမ်ွ ရိွမေနႏိုင္ေအာင္၊ ေနာက္ သမၼတေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ဘာမ်ွေထာက္စရာမလိုေအာင္ စီစဥ္ထားတာလို႔လည္း ေတြးယူႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အဂတိတရားကင္းကင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးဟာ တရားစီရင္ေရးမွာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း (သမၼတတို႔၊ အစိုးရတို႔) လည္းေၾကာက္ရ၊ ဥပေဒျပဳေရး (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔) ကိုလည္း ေၾကာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ အဂတိတရား မကင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဂတိတရားမကင္းရင္၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ ခံရရင္ တရားစီရင္ေရးဟာ ညစ္ေထးေနေတာ့မွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး သန္႔ရွင္းေနဖုိ႔ဆိုရင္ တရားသူႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ ပင္ကိုက အရည္အခ်င္းရိွၿပီး သန္႔ရွင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလို ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းရိွၿပီး အဂတိကင္းေနတဲ့ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရာထူးတာဝန္က ျပဳတ္သြားမယ့္အေရး ေတြးၿပီး အေၾကာက္အလန္႔ မရိွေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ တသက္တာပတ္လံုုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတာဟာ တရားစီရင္ေရး ႀကံံ့ခိုင္သန္႔ရွင္းဖုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း အသင့္အတင့္သာရိွၿပီး အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ကို ဟုိေၾကာက္၊ ဒီေၾကာက္ ေၾကာက္ေနရတဲ့ဘဝမွာ သူတို႔အလိုက် မဟုတ္တာ အကုန္လုပ္တတ္ခဲ့လို႔ အဂတိတရား ထူေျပာေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးေလာကကို အဲဒီလို တသက္တာပတ္လံုုး သို႔မဟုတ္ အသက္ ၇၀ ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့အခါ ဘာလုပ္လုပ္ တုိ႔မျပဳတ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ပိုမ်ား ဆုိးရြားလာေလသလားလို႔ စဥ္းစားထားခ်က္ကေန ဒီလိုသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ပဲလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ ဒါက “ဖိနပ္နဲ႔ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္ကို ဒါးနဲ႔လွီးတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။” မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာကိုပဲ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ဥပေဒအရ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ ေက်ႁပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ရင္ သမၼတကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း စြပ္စဲြျပစ္တင္လို႔ ရပါတယ္။ တာဝန္မေက်ႁပြန္တာ ထင္ရွားလို႔ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ မသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး တာဝန္က ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို ၅ ႏွစ္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါ “မိုးဆိုတာ တသက္လံုး ေကာင္းႏိုင္တာမဟုတ္ဘူး၊ မိုးေကာင္းတုန္း ေရခံထားမွ” ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အဂတိေတြ ပိုလုပ္လာေလမလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ တရားစီရင္ေရးေလာကရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေသာသူမ်ား မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အခ်ိန္ ကာလေစ့ရင္ ႏုတ္ထြက္ရေတာ့မွာလား? စတဲ့ ပူပန္ေသာကေတြ မရိွေစဘဲ မိမိပညာရပ္အေပၚသစၥာရိွရိွနဲ႔ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ အဂတိကင္းကင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာကိုပဲ ျမင္လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားရဲ႕ သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္သတ္မွတ္မယ့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူပါ။ ရဲထြန္း (မွတ္ခ်က္-ေဆာင္းပါးရွင္မွာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ အပိုင္းလိုက္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up