A d v e r t i s e m e n t With Us

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိစၥေဆြးေႏြးသည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း သတိေပးခံရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေၾကာင္း ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းကို  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္းက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၄၀ အစီရင္ခံစာကို ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဆြးေႏြးစဥ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ေခါင္းစဥ္လဲြမွားတယ္လို႔ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္းက သတိေပးလိုက္တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဟာ ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးေနတဲ့ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၄၀ မွာ ဦးစားေပးအလိုက္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ၇ ခုထဲက ဒုတိယဦးစားေပးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၄၀ ကို ေဆြးေႏြးသူ ၃ ဦးမွာ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသူ ၂ ဦးနဲ႔ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူ ၁ ဦးရွိပါတယ္။ အစည္းအေ ဝးညေနပိုင္းမွာေတာ့လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး နည္းျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လည္းရွိေနပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up