အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြပိုေခ်းႏိုင္ေရး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ဓာတ္ပုံ - ေအဒီဘီ
အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကို ေငြပိုေခ်းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ၄ ရက္ၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ေငြေခ်းရာမွာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈ အလားအလာကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ အရည္အေသြး တိုးျမင့္လာေရး ဘဏ္ေတြရဲ႕ စီမံမႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနတာပါ။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ သီယာရီဒီေလာင္မာက “ခိုင္မာတဲ့ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အလားအလာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈရွိရင္ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုေပးအပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြဟာ ကုမၸဏီစုစုေပါင္းရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက က႑အတြက္ အဓိက ေက်ာ႐ုိးျဖစ္ေပမယ့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ တင္းက်ပ္လို႔ အခက္အခဲ ႀကံဳရတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

//
More News
Up