ဤခရီး နီးသလား… (ေဆာင္းပါး)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆံုး တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ဟာ ဇြန္ ၁ဝ ကေန ၁၄ ရက္အထိ၊ ၅ ရက္ ၾကာပါမယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန ဖိတ္ၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီခ်င္း ဆက္ဆံေရးလို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ ဒီလို ဖိတ္တယ္ ဆိုတာ သံတမန္ေရး (ပ႐ုိတိုေကာလ္)အရ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစု အိႏၵိယကို လာလည္တုန္းကလည္း ကြန္ဂရက္ပါတီဥကၠ႒ (ဆိုနီယာဂႏၵီ)ကေန ဖိတ္ၾကားတာျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယအစိုးရက အစစ အကုန္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္ကို သြားရင္ အေရးပါတယ္။ မသြားရလည္း အေရးပါတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္ကတည္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုကို တ႐ုတ္ကေန ႀကိဳဆိုသင့္တဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္တိုးၿပီး ဆက္သြယ္မႈဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိလာတာနဲ႔ ပြင့္လင္းမႈ ရွိတာကို ျပရာက်တယ္။ တ႐ုတ္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ ေျပာခဲ့တာက တ႐ုတ္အေနနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပဖုိ႔လိုတယ္။ သံတမန္ေရးနယ္ပယ္မွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ ႏွစ္ ၃ဝ ၾကာ ျပည့္ဝလာေနပါၿပီ ျဖစ္လို႔ သံတမန္ေရးအရ ျပည့္ဝမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႔ လံုေလာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈအေနအထားကို ရင္ဆိုင္ၿပီး တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီမွာ ျပဳသာျပင္သာမႈရွိဖုိ႔နဲ႔ သက္ဝင္ေနရပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုးၿပီးဆက္သြယ္မႈကေန တ႐ုတ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ပင္မေရစီးနဲ႔ ေပါင္းစပ္လို႔ မရေသးတဲ့ က်႐ႈံးေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့အဆင့္သာ ရွိတယ္လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ျမင္ထားတာကို အားနည္းသြားေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ တ႐ုတ္ကို ဘီလူးသဘက္လို ျမင္တတ္တဲ့ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမွာလည္း စကားေျပာမထြက္ေအာင္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါေသးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြကေန တ႐ုတ္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွေပၚလစီဟာ ပြင့္လင္းမႈနဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းပါရွိတယ္လို႔ ျမင္လာေစပါဦးမယ္။ အဲဒီလိုကေန ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ တ႐ုတ္အတြက္ ပံုလႊာသစ္ ျဖစ္လာေစပါမယ္။ ဒုတိယအခ်က္ ေဒၚစုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကေန တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ထဲက အက်ိဳးစီးပြားေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ျငင္းခုန္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟာ လက္ရွိ ေပၚလစီအတိုင္းပဲ သူတပါး ျပည္တြင္းေရးမွာ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ဘဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ ေတြကို တဖက္သတ္ ဆက္ဆံဖုိ႔သာ လုပ္သင့္တယ္လို႔။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဟာ ေပါ့ေသးေသး မဟုတ္ပါ။ ကေန႔ျမန္မာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ကို ေၾကာက္မေနေတာ့ပါ။ ျမန္မာဟာ ႏိုင္ငံတကာဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြနဲ႔လည္း မလူးသာ မလြန္႔သာ အေျခအေနမွာ မရွိေတာ့ပါ။ အဲသည္တုန္းကေတာ့ တ႐ုတ္ကိုသာ သံတမန္ေရးအရ ဆက္ဆံစရာ ရွိခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာဟာ လူထုသေဘာထားအျမင္ကပ္ကိုသံုးၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပါဝါ ပေရာဂ်က္ကို ရပ္နားလုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ကေန႔ေတာ့ သံတမန္ေရးကပ္ကို သံုးေနပါၿပီ။ အဲဒါက အေနာက္ကမာၻရဲ႕ ခ်ီးေျမႇာက္မႈနဲ႔ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စရာ မရွိဘူးဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံအင္အားစုမွာ အာဏာရဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္စကားသာ ေျပာစရာ ရွိပါတယ္။ အတိုက္အခံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ေစာေစာထူေထာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္အဖို႔ ယုံၾကည္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ေစာေစာစီးစီး ခ်ထားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ေနာက္အလႊာတလႊာ တိုးရာက်ပါမယ္။ တတိယအခ်က္ ေဒၚစုဆီကို လက္ဆန္႔တန္းျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ေနနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုၿပီး ယွဥ္ၿပီး အႏိုင္ရေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ပြင့္လာပါၿပီလို႔သာ ေျပာရပါမယ္။ အေနာက္တိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အရင္က တံခါးပိတ္ထားခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ လာေတြ႔ႏိုင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို အာဏာရွင္ေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားခဲ့တာ မဟုတ္ပါလား။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေန ျမန္မာရဲ႕ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တံတားကူးဆက္ႏိုင္လာၿပီဆိုရင္ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ေကာ ဘာလို႔ ေဒၚစုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ေသာကမ်ားေနစရာ လိုေတာ့ပါသလဲ။ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ သူမရဲ႕ပါတီကို အသံုးတည့္သူအျဖစ္ စဥ္းစားလာဖုိ႔သာ ရွိပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ တ႐ုတ္ဟာ ေဒၚစုနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးကို တိုးျမႇင့္အားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် လက္ရွိအစိုးရကို သတိေပးေနတာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ၊ ဖြင့္ေပးပါ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ နီးစပ္မႈကေန တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစပါနဲ႔။ အဲလိုသာမဟုတ္ရင္ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္ထားျခင္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းကို ျပသဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးသမား မဟုတ္သလို အလြန္အႏၲရာယ္ရွိသူလည္း မဟုတ္ပါ။ သူမဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သဘာဝ မဟာမိတ္လို႔ေတာင္ ေျပာမရပါ။ သူလိုအပ္တာ၊ ဆက္လုပ္ေနတာနဲ႔ လုပ္ၿပီးခဲ့တာေတြဆိုတာ သူ႔ဘဝတေလွ်ာက္မွာ ပံုမွန္ သာမန္ ျပည္သူတေယာက္လိုပဲ အေျခခံက်တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတကယ္လိုခ်င္ေနတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဖခင္လည္းျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္ဖခင္က ျမင္ခ်င္လွတဲ့ လူသားဆန္တဲ့ စံနမူနာေကာင္းေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျဖစ္ခ်င္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္တဆင့္ကို ေျပာရရင္လည္း ေဒၚစုဟာ တ႐ုတ္အစိုးရ လုပ္ေနတာကို ထင္ဟပ္ေနသလိုပါပဲ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာ အက်ိဳးတူစီးပြား ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ တ႐ုတ္ဟာ မိုင္ေထာင္ခ်ီေဝးတဲ့ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံေတြဆီကို လက္ကမ္းႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္က အတိုက္အခံပါတီကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဲဒါဟာ တ႐ုတ္ေဘးပတ္လည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ သက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚစုနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းဟာ တ႐ုတ္အဖို႔ ျမန္မာျပည္က အက်ိဳးစီးပြားေတြ ထိန္းထားႏိုင္ပါမယ္။ ေဒၚစုနဲ႔ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းနဲ႔သာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ တည္ၿငိမ္ၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္ေနပါမယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ျမန္မာ့ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးရာေတြမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ ရွိေနတယ္။ ၁၉၈၈ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေတာ့ စစ္အစိုးရကို အသက္ဆက္ေပး၊ အားေကာင္းေမာင္းသန္လာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တာကလည္း တ႐ုတ္ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္အတြက္လည္း အက်ိဳးစီးပြား အေတာ္ႀကီး ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရကို ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကေန ထိုင္ၿပီး ခုခံကာကြယ္ ရပ္ခံေပးခဲ့တယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္က သယံဇာတရင္းျမစ္ေတြ လိုခ်င္သေလာက္ သိမ္းပိုက္ခြင့္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ တ႐ုတ္က ရသြားတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လြတ္လာၿပီးကတည္းက အေနာက္ဘက္တံခါးပါ ပြင့္လာခ်ိန္မွာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညႇိတာေတြ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္အတြက္ အဆင္မေခ်ာတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာအေရး တန္႔သြားေစတာ တ႐ုတ္အထိနာတယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈေနာက္မွာ အေမရိကန္ပါသလား၊ တ႐ုတ္က သံသယရွိတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္တိုင္က အေနာက္ဘက္ကို ပိုယိမ္းခ်င္လာတယ္။ တန္ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ျပင္းထန္ရွည္ၾကာတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္ကို တြဲခ်င္တာ သူတို႔ခ်ည္း မရႏိုင္မွန္း သိလို႔ ေငြေပးၿပီး ပြဲစားငွားတာအထိ လုပ္လာတယ္။ ဆက္ၿပီး တ႐ုတ္က ေဒၚစုကို လာလည္ဖုိ႔ ဖိတ္လိုက္ပါၿပီ။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ နဝတစစ္အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက အတိုက္အခံလို႔ ေျပာၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုနဲ႔ အဆင့္တခ်ိဳ႕မွာ ဆက္ဆံေရး လုပ္လာပါတယ္။ ေမးသင့္တဲ့လူဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ လူလားဆိုတဲ့ အေမးကို အၿမဲေမးပါတယ္။ အဲလိုနဲ႔ တ႐ုတ္က ဖိတ္စာပို႔တာ ေနာက္က်ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္ကို ဘယ္ေတာ့သြားမလဲ တကမာၻလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာ ၾကာၿပီ။ က်ေ်နာ္ ေဒလီမွာ ေနစဥ္က တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္ကိုသြားရင္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခဲ့တာကို အမွတ္ရမိပါတယ္။ အိုဘားမားလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ မဂၤလာပါျမန္မာ လုပ္သြားေသးတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဤခရီး မေဝးပါ။ သို႔ေသာ္ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up