ျမန္မာစာ ေရးမထားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အေရးယူမည္

ျမန္မာစာသားနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရွိတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာနဲ႔  ပိုးသတ္ေဆးေတြ ေရာင္းခ်လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းမယ္လို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြ တင္သြင္းေရာင္းခ်တာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရရင္လည္း ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ သံုးစြဲေနတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆး အညႊန္းစာေတြကို ေတာင္သူေတြ နားလည္လြယ္တဲ့ ျမန္မာစာသားနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပေပးဖုိ႔ ဥပေဒေတြ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႔ကုမၸဏီေတြက မူရင္း ႏိုင္ငံျခားဘာသာစာသားေတြ အတိုင္းသာ ေဖာ္ျပထားတာ စစ္ေဆးေတြ႔ရတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ Fertilizer03 Fertilizer02

//
More News
Up