A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာကို အမ်ားဆုံးကူညီေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ ၾသစေၾတးလ် ျဖတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၃ မ်ိဳး ရန္ပုံေငြ (သရီးအမ္ဒီဂ်ီဖန္း) အဖြဲ႔ကို ေထာက္ပံ့ ေငြေၾကး ၾသစေၾတးလ် အစိုးရက ျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါတယ္။ ေမလ ၁၂ ရက္က ႏုိင္ငံျခား အကူအညီေတြကို ျဖတ္ေတာက္မယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မ်ာေတာ့ သရီးအမ္ဒီဂ်ီဖန္း အဖြဲ႔ကို ေပးမယ့္ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂ သန္းကို ထပ္ေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚလာ ၄၈.၂ သန္းေထာက္ပံ့ ကူညီထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သရီး အမ္ဒီဂ်ီဖန္းအဖြဲ႔ ဒီႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၉၂ သန္းပဲ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္က ေဒၚလာ ၃၃၄ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အရင္က သရီးဒီဖန္းလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ သရီး အမ္ဒီဂ်ီဖန္းအဖြဲ႔ကို ၾသစေၾတးလ်က  အမ်ားဆုံး ကူညီခဲ့သလို သရီးအမ္ဒီဂ်ီဖန္း ဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ ေနရာကို ယူထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သရီးအမ္ဒီဂ်ီဖန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ရုတ္တရက္ ထိခိုက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အနာဂတ္ အစီအစဥ္နဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြကိုေတာ့ ဘုတ္အဖြဲ႔နဲ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔က ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up