မရွိႏြမ္းပါးသူေတြ ထမင္းတပဲြ ၂၀၀ နဲ႔ ဗိုက္ရိုက္စားႏိုင္ၿပီ – ေဒါက္တာနႏၵ၀င္း | DVB