ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ သင့္သလဲ | DVB