စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္မဂၤလာ (ေဆာင္းပါး)

မဂၤလာေဆာင္မွာ ဧည့္ပရိသတ္စုံညီတဲ႔အခါ မဂၤလာအခမ္းအနားမႉး ဒါမွမဟုတ္ ဘိသိက္ဆရာ ကဦးစီးၿပီး ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါတယ္။ ဘိသ္ိက္ဆရာ ဦးစီးတာ ဆုိရင္ေတာ့ နည္းနည္းပုိၿပီး အဆာက်ယ္တယ္။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မယ့္ အခမ္းအနား စတင္ေတာ႔မယ္ဆုိရင္ မဂၤလာခမ္းမမွာ အထူးစီစဥ္ထားတဲ့ စင္ျမင့္ထက္မွာ မဂၤလာ ဘိသိက္ဆရာနဲ႔အတူ သတုိ႔သားသတုိ႔သမီးရဲ႕ ႏွစ္ဘက္မိဘေတြ နဲ႔ သတုိ႔သား သတုိ႔သမီးတုိ႔ ေနရာယူရတယ္။ အဆင္သင့္ ေနရာယူၿပီးၾကၿပီဆုိရင္ မဂၤလာ ဘိသိက္ဆရာက “ ယခုအခမ္းအနား ကေတာ႔ မဂၤလာသတုိ႔သား ေမာင္…………….. နဲ႔ မဂၤလာ သတုိ႔သမီး မ…………….. တုိ႔ကုိ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားက မိဘမ်ားရဲ႕ ၀တၱရား ငါးပါးထဲက ေနာက္ဆုံး ၀တၱရားျဖစ္တဲ႔ ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္ ၀တ္ငါးအင္ ဖခင္မယ္တုိ႔တာ ဆုိတဲ႔အတုိင္း မိဘ၀တၱရားကုိ ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါပဲ။ တစ္နည္းဆုိရရင္ေတာ့ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား ေလွ်ာက္ လွမ္းၾကရမယ့္ ဘ၀ခရီးမွာ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္တဲ႔ေန႔ပါပဲ” ဆုိတာမ်ိဳးကုိ အသံေန အသံထား နဲ႔ ေျပာၾကားေလ့ရွိတယ္။ မဂၤလာ ဘိသိက္ဆရာရဲ႕ အသံကုိၾကားရတဲ႔အခါ ေတြ႔ဆုံႀကံဳခုိက္ စကားစျမည္ ေျပာေနတဲ႔ ဧည့္ပရိသတ္လည္း ေျပာလက္စ ခဏရပ္ၿပီး အသံတိတ္သြားတယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္မွာ မဂၤလာ ဘိသိတ္ဆရာ လုပ္ေလ႔ရွိတာကေတာ့ သတုိ႔သမီး သတုိ႔သားက အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးကုိ ကန္ေတာ့ေစျခင္းပါပဲ။ ဒီလုိကန္ေတာ့ဖုိ႔ ကန္ေတာ့ပန္းေတြကုိ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၾကတယ္။ ကန္ေတာ့ပန္း ပန္းစည္းေတြကုိ အဆင္သင့္ယူေပးဖုိ႔လည္း အမိ်ဳးသမီးငယ္ေတြကုိ စင္ေပၚမွာ အဆင္သင့္ ေခၚထားေလ႔ရွိပါတယ္။ ဦးစြာပထမ ဘုရားရွင္ကုိ ကန္ေတာ့ရတယ္။ ဘုရားရွင္ကုိ ကန္ေတာ့ဖုိ႔အတြက္ မဂၤလာပန္းစည္းေတြကုိ သတုိ႔သား သတုိ႔သမီး လက္၀ယ္အေရာက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြက ယူေပးတယ္။ဘုရားကုိ ကန္ေတာ႔ၿပီးရင္ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊ မိဘ ကုိ တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး ကန္ေတာ့ပါတယ္။ ကန္ေတာ့ဖုိ႔အတြက္ ပန္းစည္းေတြကို လက္မွာကုိင္ကာ ရုိရုိေသေသထုိင္ေနခုိက္ ဘိသိက္ဆရာက သက္ဆုိင္ရာ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကုိ အာ၀ဇၨန္းေကာင္းရင္ေကာင္းသေလာက္ ေျပာၿပီးမွ ဦးခ်ကန္ေတာ႔ေစတယ္။ အနေႏ ၱ အနႏ ၱ ငါးပါးကုိ ကန္ေတာ့ၿပီးရင္ မဂၤလာအခမ္းအနား စတင္ပါတယ္။ အခမ္းအနားအတြက္ ေငြဖလားတလံုးမွာ နံ႔သာရည္မွာ န၀ရတ္ကုိးပါး ဒါမွမဟုတ္ ေရႊ ေငြ စိမ္ထားတာနဲ႔ သေျပညြန္႔၊ ပန္းစည္း ပန္းခက္ေတြ ထည့္ထားတယ္။ မဂၤလာ ဘိသိက္ဆရာက “ စိႏၱာမဏိ၊ ရတနာနိ၊ ဗုဒၶံ ဗုဒၶ ရတနာနံ၊ ကရံ ကရ တိ သရဏံ၊ ခိပၸ ေမ၀ သမိဇၩတု” ဆုိတဲ႔ စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာကုိ ရြတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶံ ဗုဒၶ ဆုိတဲ႔ ေနရာမွာ ဓမၼံ ဓမၼ၊ သံဃံ သံဃ ဆုိတဲ့စာလုံးကုိ အစားထုိးခါ ဆက္ရြတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ဘုရားတရားသံဃာကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တာေၾကာင့္ လုိအင္ဆႏၵ မွန္သမွ် ျပည့္၀ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း ဆုိတဲ့ အနက္ကုိလည္း ရြတ္ပါတယ္။ ရြတ္ေနရင္းနဲ႔ ေငြဖလားငယ္ထဲက မဂၤလာေရစင္ကုိ သေျပညြန္႔နဲ႔ တုိ႔ယူၿပီး သတုိ႔သား သတုိ႔သမီးတုိ႔ရဲ႕ ဦးေခါင္းထက္ကုိ သြန္းျဖန္းေပးတယ္။ မဂၤလာ ေရစင္သြန္းၿပီးရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္တာကုိ စတင္ေလ့ရွိတယ္။ စုလ်ား ရစ္ပတ္လက္ထပ္ေပးဖုိ႔ ဂုဏ္သေရရွိ ဇနီးေမာင္ႏွံကုိ ေဆာင္ ရြက္ေစတယ္။ အဲဒီ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ ငယ္လင္ငယ္မယား ျဖစ္ၾကရတယ္၊ လူရုိေသ ရွင္ရုိေသ ဂုဏ္ၾကက္သေရနဲ႔ ျပည္႔စုံသူျဖစ္ရပါတယ္။ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီး ေမာင္ႏွံထဲက ဇနီးျဖစ္သူကသတုိ႔သမီးရဲ႕ လက္်ာလက္ကုိယူၿပီး လက္ဖ၀ါးကုိ ျဖန္႔ခံထားေစတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက သတုိ႔သားရဲ႕ လက္၀ဲလက္ကုိယူၿပီး ျဖန္႔ခံထားတဲ႔ သတုိ႔သ မီးရဲ႕ လက္ေပၚမွာ အုပ္မုိးထပ္တင္ေစတယ္။ ၿပီးရင္ သတုိ႔သား သတုိ႔သမီးတုိ႔ လက္ႏွစ္ ဘက္ကုိ ဂုဏ္သေရရွိေမာင္ႏွံက စုလ်ားပ၀ါနဲ႔ ရစ္သုိင္းတယ္။ စုလ်ားပု၀ါ ဆုိတာ  သင့္ေတာ္ရာ ပ၀ါျဖဴျဖဴျဖစ္ပါတယ္။ ပ၀ါနဲ႔ ရစ္သုိင္းထားတဲ့ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ေရစင္ထည့္ ထားတဲ႔ ေငြဖလားႀကီးထဲကုိ ႏွစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕က ေငြကရားနဲ႔ ပ၀ါရစ္သုိင္းထားတဲ႔ လက္အစုံကုိ ေရစင္သြန္းေလာင္းေပးတယ္။ ၿပီးရင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ထားတဲ႔ ပု၀ါကုိ ျပန္ျဖည္ေပးတယ္။ ဒါဆုိရင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေပးတာ ေအာင္ျမင္ၿပီး သတုိ႔သား သတုိ႔သမီး တုိ႔ အၾကင္လင္မယားျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီလုိကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ မဂၤလာ ဘိသိက္ဆရာ ဒါမွမဟုတ္ အခမ္းအနား မွဴးခုိင္းေစသမွ် ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးေသာ ဘာေသာညာေသာ လုပ္ရတာပါပဲ။ ဓာတ္ပုံ ဆရာ ဗီဒီယုိဆရာကလည္း ဒီအခ်ိန္မွာေတာ႔ ဆရာႀကီးပါပဲ။ သူတို႔က ရုိက္ေနက်မုိ႔ ဘယ္ဟာကုိ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာ က်ြမ္းက်င္တယ္။ မွတ္တမ္းပုံေကာင္းဖုိ႔လည္း လုိေသးတုိ႔ ကင္မရာမင္းေတြ အမိ္န႔္အတုိင္း ဘိသိက္ဆရာအစ လူႀကီးမင္းအဆုံး အားလုံး တသေ၀မတိမ္း လုပ္ရတယ္။ ယခုအခါ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေဆာင္ရာမွာ စုလ်ားရစ္ပတ္လက္ထပ္ရံုမက လက္စြပ္ ေတြလည္း အျပန္အလွန္စြပ္၊ ပန္းကုန္းေတြလည္း အျပန္အလွန္စြပ္ေပးနဲ႔ ခ်ဲ႕ခ်င္တုိင္း ခ်ဲ႕လာၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္းမ်က္ႏွာ နာတဲ႔ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းေတြကုိ ေနရာေပးခ်င္တာ အသုိင္းအ၀န္းေတာင့္တယ္လုိ႔ ဂုဏ္လုပ္ခ်င္တာေတြေၾကာင့္ ခ်ဲ႕တာ လည္းရွိပါတယ္။ (ဒီစာကုိေရးသူလည္း တခ်ိန္က မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြအတြက္ မဂၤလာ အခမ္းအနားမႉးေယာင္ေယာင္  ဘိသိက္ဆရာေယာင္ေယာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ရဖူးပါတယ္။) ေက်ာ္ရင္ျမင့္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up