တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေန

လတ္တေလာ တႏိုုင္ငံလုုံး ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ပြဲေတြကိုု ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔  ညီညႊတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ (ယူအန္အက္ဖ္စီ) က ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြအၾကား တႏိုုင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီမႈရရွိေရး ရန္ကုန္မွာ ႀကိဳးပမ္းေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ ရွမ္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ  ေျမျပင္သာမက  ေ၀ဟင္ကပါ စစ္ဆင္ေရး တုိးျမွင့္တဲ့အတြက္ ဒီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ည္းနွီးသာျဖစ္တယ္လုိ႔  ယူအန္အက္စီက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီလုိထုိးစစ္ဆင္တဲ့အတြက္ ဒီေဆြးေႏြးမႈဟာ အလဟသျဖစ္သလုိ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  အလွမ္းကြာေ၀းဦးမယ္လို႔  ေၾကညာ ခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရ၊ လြတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေမတၱာေစနာထားရင္  တိုုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုု စိတ္ရွည္သည္းခံကာ စားပြဲ၀ိုုင္းမွာ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုက ေတာင္းဆိုုပါတယ္။

More News
Up