တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑ တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ဟု သမၼတႀကီးက သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အတိအလင္းေျပာၾကားသြားသလို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကာကြယ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ၀န္ခံ ေျပာဆိုသြားခဲ႔ေလသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ ထိုေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးက တိတိက်က်၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုသြားခဲ႔ျခင္းသည္ တိုင္းသိျပည္သိ၊ ကမာၻသိ ေၾကညာ သြားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက ထိုဖြ႔ဲစည္းပံု မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကို စစ္အုပ္စု ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။ ယူနီေဖာင္း၀တ္မွ အရပ္၀တ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္လွ်င္ ထိုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ အကာအကြယ္တခုကိုလည္း သူတို႔ စီစဥ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ မျဖစ္ေစရန္လည္း ထိုဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ထည့္သြင္းထားခဲ႔ေလသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ ၾကံစည္ထားသူမ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတိမ္းအေစာင္းမရွိေအာင္ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ၁၀ ႏွစ္ ၁၀ မိုး အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စီစဥ္ေရးဆြဲခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရဆိုေသာ ဥပေဒကို ၾကည့္လွ်င္ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုကို ေရးဆြဲေသာ ေခါင္းကိုင္ဆရာႀကီးမွာ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဆူဟာတိုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ေစ႔စပ္ေသခ်ာမႈ မရွိ၍ တရားစြဲခံေနရသည္။ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ တီထြင္၍ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေနာက္ေဖးေပါက္မွ သြင္းသည္မွာ ဆူဟာတို ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကလည္း ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သေဘာက်သြား၏။ သူတို႔၏ ေဂါ့ဖားသားႀကီးလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထည့္သြင္းလိုက္၏။ ဆူဟာတိုထက္သာသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ ဟူေသာပုဒ္မ ျဖစ္ပါသည္။ ဆူဟာတိုမွာ ျမန္မာဖြဲ႔စည္းပံုလို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားျခင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ဳပ္က်ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကမူ အလြန္လူလည္က်သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္၀ယ္ႏိုင္သူက၀ယ္၊ ဘုရားတည္ႏိုင္သူက တည္ကာ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔၏ အကုသိုလ္၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားမွာ ေနာင္သံသရာတြင္ ငရဲႀကီး ၈ ထပ္တြင္ ၉ ထပ္ရွိပါက ၉ ထပ္သို႔ပင္ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္ေပသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္က တပ္မ ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ အလားအလာ မရွိသလို အာဏာသိမ္းဖို႔လည္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔ေလသည္။ ဗီြအိုေအနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ေျဖၾကားသြားပံုမ်ား၊ ေနာက္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ စီအန္ေအ သတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ေျဖၾကားသြားမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္ ျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားသြားသျဖင့္ နား၀င္ခ်ိဳလွသည္ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ အေျပာနဲ႔ လက္ေတြ႔မွာ ကြာျခားေနသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ စကားကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ေပ။ လက္ေတြ႔လည္း မက်ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မရွိေသာလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ လူထုက မေရြးပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေခါင္းေခါက္ ေရြးလိုက္သည့္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ဆရာေမာင္သာမညက ဤကဲ႔သို႔ ေရးခဲ႔ေလသည္။ “ယခု က်င့္သံုးေနတဲ႔စနစ္ဟာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူးလားဆိုေတာ့ ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ျငင္းရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပါတီေတြစုံရံုတင္မကဘဲ ‘လြန္ထြက္’ ေနလို႔ပါ။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရာမွာ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီေတြက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၃၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အတြက္ ၁၆၈၊ ဒါက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လာတဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ သို႔ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းက လာတဲ႔ ‘မိုးက်ေရႊကိုယ္’ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၁၀ ေနရာနဲ႔ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၅၆ ေနရာကို ကာခ်ဳပ္က ေရြးေပးရမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားလို႔ပါ။ တပ္မေတာ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ရထားလိုက္တဲ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ဟာ ‘ပါတီအမည္မခံတဲ႔ပါတီ’ တခုအျဖစ္ကို ေရာက္္္္သြားရပါတယ္။ ပါတီေတြေရာ ပါတီအမည္မခံတဲ႔ပါတီေရာ ပါ ေနတဲ႔အတြက္ ‘ပါတီလြန္ထြက္ဒီမိုကေရစီ’ လို႔ေျပာရျခင္းပါပဲ။ ဒီလုိ လြန္ထြက္ေနတဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္အစား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြသက္ သက္သာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရမယ့္ အစစ္အမွန္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ ကာခ်ဳပ္က ေထာက္ခံႏိုင္ပါ႔မလား။”ဟု ေရးထားသည္ကို ဖတ္ရေလသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္မည္ဆိုေသာ ပါတီစံုစနစ္ကိုလက္ခံသည္ဆိုေသာ တပ္မေတာ္ အဖို႔ ယခုလို အာဏာရွင္ဆန္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္မခံျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္စစ္သား ၁၆၆ ေယာက္သည္ သူတို႔သေဘာနဲ႔ သူတို႔ ဘာမွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိေပ။ သူတို႔ကိုလည္း ကာခ်ဳပ္က အခ်ိန္ မေရြး အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္၏။ ယေန႔ ဆန္႔က်င္သူသည္ ေနာက္ေန႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရမည္။ ကာခ်ဳပ္၏အမိန္႔ျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကန္႔ကြက္ခြင့္၊ ေထာက္ခံခြင့္မ်ား ရွိေလသည္။ ဤအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဆရာေမာင္သာမညက ဆက္၍ေရးထားပါသည္။ “အလြန္အကၽြံအခြင့္အေရးမ်ား တည္ဆဲဥပေဒေတြဟာ ေခတ္နဲ႔အညီ တရားမွ်တမႈ ရွိေသးရဲ႕လားဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ျပင္တန္ျပင္၊ ဖ်က္တန္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးတန္ေရး ရပါတယ္။ ဒီအလုပ္တခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိဳးက်တာလည္း ရွိသလို အခ်ိဳးမက်တာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားဥပေဒမ်ားရဲ႕ ထြတ္ေခါင္က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံၿပီး ဥပေဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ရလို႔ပါ။ ဥပေဒတခုဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနရင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးဖို႔ လႊတ္ေတာ္က စီစဥ္ၾကရပါတယ္။ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း ဥပေဒတခုခုနဲ႔ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ ကို ႀကိဳတင္ ဆန္းစစ္္ရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ႔ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ မရွိပါ။ ေျပာရရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ႔ ဥပေဒပါ။ အထင္ရွားဆံုး ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူ ၁၇ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ရယူထားလို႔ပါပဲ။ ျပည္သူ ၅၁ သန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ကို ေရြးပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ကို ေရြးပါတယ္။ ဒါက ျပည္သူ ၁၇သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ႔အခြင့္အေရးပါ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဒီအခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲဆိုတဲ႔ သမၼတပင္ မရရွိပါ။ ဒါ့အျပင္ ကာခ်ဳပ္က ဒုသမၼတတေယာက္ကို ေရြးေပးႏိုင္တဲ႔အခြင့္အေရး ပါေသးတယ္။ ဒါက လႊတ္ေတာ္တရပ္စီန႔ဲ ညီမွ်တဲ႔အခြင့္အေရးပါ။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီးစတာေတြကိုလည္း ေရြးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွမရႏိုင္တဲ႔အခြင့္အေရးကို ကာခ်ဳပ္က ‘အလိုအေလ်ာက္’ ရယူထားႏိုင္ေအာင္ခြင့္ျပဳ ျပဌာန္းထားတဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဘယ္ေလာက္ တရားမွ်တမႈ မရွိသလဲဆိုတာ အက်ယ္ဖြင့္ျပေနစရာ မလိုပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္မွာမွ ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳး မရွိပါဘူး။”ဟု ေရးထားသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီမွာ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ဘီးလို ေ၀းကြာလြန္း ေၾကာင္း သိသာပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေသးစိတ္ျပင္ ဆင္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပင္ဖို႔မွ မည္သို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိသာသည္။ အလြယ္တကူ မျပင္ႏိုင္ေအာင္လည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆိုသည္မွာလည္း သမၼတအထက္တြင္ ရွိၿပီး ကာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားေလသည္။ ကာလံုတြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦး ရွိ၏။ ထို ၁၁ ဦးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ကာလံုအဖြဲ႔၀င္မွာ ၆ ဦး ရွိသည္။ (၁) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ (၂) ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ (၃) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ဒုသမၼတ၊ (၄) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး (၅) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး၊(၆) နယ္စပ္ေဒသ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး ျဖစ္ေလသည္။ ကာလံုအဖြဲ႔ကပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။ စစ္ေၾကညာခြင့္ ရွိ၏။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၄၁၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုိအပ္လာပါက သမၼတခြင့္ျပဳခ်က္၊ ကာလံုအဖြဲ႔ ခြင္ျပဳခ်က္တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပထမ ၆ လ၊ ဒုတိယ ၆ လ ၾကာသည္အထိ တပ္မေတာ္က အာ ဏာကို ထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ယခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ စစ္တပ္အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ျပင္ဆင္သြားသလို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ႏိုင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဂိတ္တံခါးျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မဖြင့္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ေပးစရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီကာကြယ္ေသာ တပ္မေတာ္လည္း မျဖစ္ႏို္င္ပါ။ ယခု ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းကိုုလည္း မသြားႏိုင္ေပ။ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရဖို႔ဆိုလွ်င္ သမၼတေရာ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရာ ယခင္သံေယာဇဥ္မ်ားကို ျဖတ္ကာ တပ္မေတာ္သည္ စစ္တန္္းလ်ားသို႔ ျပန္သြားရေပမည္။ သမၼတသည္ သူ၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ ရဲရင့္ေသာ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဆူဆီလိုဘန္ဘန္းယူဒိုယိုႏိုလို သမၼတအျဖစ္ လူထု၏ ေမတၱာကိုခံယူဖို႔ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up