စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ေတာထဲမွာ မိုးကာေတြနဲ႔ တဲထိုးၿပီး ေနၾကရတယ္ | DVB