ျမန္မာဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္၀င္အခမ္းအနားတြင္ စြမ္းရည္ျပ(ဓာတ္ပံု)

မိထၳီလာတပ္နယ္ ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ေလတပ္စခန္းမွာ ေဖေဖာ္ရီ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕ “K-8W ေလ့က်င့္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္၊ ATR-42 သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႏွင့္ BEECH – 1900 D သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား စြမ္းရည္ျပသည့္ တပ္ေတာ္၀င္အခမ္းအနားျမင္ကြင္း။ (Photo MOD) [gallery ids="83320,83321,83322,83323"]

More News
Up