မယ္စၾကာ၀ဠာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ မနက္ျဖန္ ျပဳလုပ္မည္ | DVB