ကေနဒါတြင္ ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း အဆိုုးရြားဆံုုးအစုုလိုုက္ လူသတ္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ | DVB