ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စီမံကိန္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေတာင္းဆို

ေရႊဂတ္စ္စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြက ရတဲ့အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔က တုိက္ရုိက္စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္နဲ႔  စီမံကိန္း အားလုံးရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ တ၀က္တိတိကို ေဒသတခုလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္သားေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ 10299428_593042674127190_2095504116_nရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕) ဆက္စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းလြင္က  ေက်ာက္ျဖဴအမ်ဳိးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သူက “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မရွိေပမယ့္ သိပ္ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့ ရခုိင္ကို ရခိုင္ကထြက္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးၿပီးမွ တည္ေဆာက္ရမယ္။ ဒီဟာေတြကို ေပးတဲ့အခါလည္းပဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီးမွ ျပည္နယ္အစိုးရကတဆင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီးမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္သူေတြ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ကို ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ အခိုင္အမာထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ေတာင္ဆိုထားသလို  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအားလုံးကေန ရရွိတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္၊  ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) ေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာခဲြေ၀မႈစာခ်ဳပ္ (PSC) ေတြကို အမ်ားျပည္သူကို   ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပဖို႔ ျပည္ေထာင္အစုိးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုအသုံးျပဳၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀န္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ  ျမန္မာ ျပည္မနဲ႔တူညီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခြင့္ျပဳဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ ရခုိင့္ျပည္သူလူထုဆႏၵမပါရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့  စီမံကိန္းေတြက   ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈစီးပြားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြ၊  ေတာေတာင္ သဘာ၀၊ ေဂဟစနစ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ခရုိနီေတြနဲ႔ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းဆည္းထားမႈ အေျခအေန၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခ်ိဳးအေျပာင္းကာလရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနေတြကိုလည္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕၊့ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ လ်ာထားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း ၊ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္း၊ တိုက္ေတနီယမ္ ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း (ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္)၊ စုိင္းတင္ ( ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း)၊ ေနပူေတာင္စီမံကိန္း (ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ပုဏၰားကြ်န္းစက္မႈဇုန္၊ ဟိုတယ္ဇုန္ႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း (မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္)၊ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(သံတြဲၿမိဳ႕နယ္)၊ အမ္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (အမ္းၿမိဳ႕နယ္)၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း၊ ျမေဒးကြ်န္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေတြကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ထားဖို႔ လည္း ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒီလို ျပည္နယ္တြင္း စီမံကိန္းၾကီးေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ေတာင္ဆုိခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးထြန္းလြင္က “ေနပူေတာင္လိုစီမံကိန္း၊ ေလးၿမိဳ႕လို စီမံကိန္းေတြက ေဒသခံေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပတာလည္း ဘာမွ မရွိဘူး။ အခုဆို ေနပူေတာင္က ေက်ာက္ေတြထုတ္ၿပီးမွ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးမရွိပဲထုတ္ေနတယ္။  မယူျမစ္က တိုက္ေတနီယမ္ပါတဲ့ သဲထုတ္ယူတဲ့ကိစၥ၊ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္ဆိုရင္ ေျမယာျပႆ  နာေတြအရမ္းတက္ေနတယ္။ ေဒသခံေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီေျမေတြကို မိရိုးဖလာအရပဲ ပိုင္ၾကတယ္၊ မွတ္ပုံတင္ထားတာ မရွိဘူး၊ ဆိုေတာ့ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ့မွ စက္မႈဇုန္ႀကီးေတြ လာလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာက္ျဖဴတ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ ကြ်န္းသူကြ်န္းသားေတြ ေျမေတြ ဆုံးရႈံးၾကလိမ့္မယ္ေလ။ ပုဏၰားကြ်န္းလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲေလ။ ျမေဒးကြ်န္း ဆိပ္ကမ္းဆိုလည္းပဲ မၾကာခင္မွာ ေရနံတင္သေဘၤာၾကီးေတြ ၀င္ေတာ့မယ္လို႔ေျပာတယ္ ဆိုေတာ့ ကြ်န္းတ၀ိုက္မွာ ငါးခြင္ေတြက ဆုံးရႈံးေနၿပီ။ ေနာက္ဆို ပိုဆုံးရႈံးမယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္မွ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ‘ရခုိင့္သယံဇာတ အရင္း အျမစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက တင္ေျမႇာက္တဲ့  ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္က လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုစုေပါင္း (၁၆၀) ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up