ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ငလ်င္ႀကီးေတြ အခ်ိန္မေရြးလႈပ္ႏုိင္တယ္ – ဦးစုိးသူရထြန္း | DVB