အင္ဂ်င္နီယာ ဘီအီးဘြဲ႔ ၆ ႏွစ္သင္တန္းမ်ား စဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ အခု ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔(ဘီအီး) ၆ ႏွစ္သင္တန္းေတြ စတင္သင္ၾကားေပး ေတာ့မယ္လို႔ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ေျပာပါတယ္။ Universaty Mone Ywarလက္ရွိ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းအျပင္ အခု စာသင္ႏွစ္မွာ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာ ေနာက္ထပ္ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ထပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔လည္း မီဒီယာေတြနဲ႔ မေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသြားတာပါ။ ဂ်ီတီအိုင္ေတြမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူေတြ၊ အစိုးရ နည္းပညာအထက္ေက်ာင္း T.H.S ေအာင္ျမင္ထားသူေတြ တက္ေရာက္ဖို႔ T.H.S ေတြ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားေတာ့ဘဲ ၈ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြ တက္ေရာက္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြ ေက်ာင္းေတြကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိလာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအို႔၀္၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ ၀ စတဲ့ ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြနဲ႔ သြားလာေရး ခက္ခဲတဲ့ ေဒသေတြက ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရအမ်ားဆံုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လက္ခံသြားဖို႔လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ေျပာသြားပါတယ္။

More News
Up