ဂ်ပန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းမည္

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘး က ေအာက္လြတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ဆံုုးျဖတ္ေၾကာင္း ႏိုု၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။ File photo Japan's PM Shinzo Abe speaking next to the national flag, which is hung with a black ribbon as a symbol of mourning for victims of the March 11, 2011 earthquake and tsunami, in Tokyoအခုုလိုု ဆံုုးျဖတ္တာဟာ စားေသာက္ကုုန္အခြန္ကိုု ေအာက္တိုုဘာလမွာ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းအထိ တိုုးျမႇင့္ဖို႔ ေရႊ႕ဆိုုင္းတာကိုု ဂ်ပန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလိုုက္တာလိုု႔ အတိုုက္အခံနဲ႔ ဂ်ပန္သတင္းဌာနေတြက သံုုးသပ္ေန ပါတယ္။ Abenomics လိုု႔ေခၚတဲ့ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာလည္း အခုုႏွစ္ရဲ႕ ၃ လပတ္အတြက္ ဂ်ီဒီပီ ၁.၆ ရာခိုုင္ႏႈန္း အထိက်ဆင္းခဲ့လို႔ မေအာင္ျမင္ဘူးလိုု႔ အတိုုက္အခံေတြကလည္း ေ၀ဖန္ခံေနရတာပါ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးဟာ Australia ႏိုုင္ငံကျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဒုုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာရိုု အာဆိုုနဲ႔ အခြန္တိုုးျမႇင့္ဖို႔ကိုု ရပ္ဆိုုင္းဖို႔ သေဘာတူမႈ ရယူခဲ့သလိုု ညႊန္ေပါင္းပါတီ၊ ခိုုမယ္တိုုးပါတီ နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ညမွာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးၿပီး အခုုလိုု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု ဖ်က္သိမ္းဖို ့ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ကုုန္အခြန္ကိုု ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းအထိ တိုုးျမႇင့္ေကာက္ခံဖို႔ အစီအစဥ္ကိုု ႏို၀င္ဘာလ ၁၈

More News
Up