လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုးလစာ က်ပ္ ၁၀ သိန္းေပးရန္ အတည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစရိတ္ အေဆာင္အေယာင္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ Parliment 12092014အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို အနည္းဆုံး က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းမွ ၁၆ သိန္းထိေပးဖို႔ သတ္မွတ္သလို ေနတြက္စရိတ္ကေတာ့ က်ပ္ ၂ ေသာင္း သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာပါတယ္။ “ဘယ္သူက ထပ္ၿပီးဆုံးျဖတ္ဦးမလဲ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့၊ အမွန္က ၁၀ သိန္းမွ ၁၆ သိန္း ဆိုတာ ဥပေဒမွာ အဲလို ျပ႒ာန္းလို႔ မရဘူးေပါ့၊ ဒါက ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုံးျဖတ္ဖို႔ ခ်န္ထားတာလား၊ သမၼတႀကီး က ဆုံးျဖတ္ဖို႔ ခ်န္ထားတာလား မေျပာတတ္ဘူး၊ ၁၀သိန္းနဲ႔ ၁၆ သိန္း ဆိုေတာ့ အနည္းဆုံးကေတာ့ ၁၀ သိန္းက ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့။” ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ၅ သိန္းမွ၁၀ သိန္း သတ္မွတ္သလို ေန႔တြက္စရိတ္ကေတာ့ ၂ ေသာင္းသတ္မွတ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႔၀င္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ေတြ အတြက္ ၃သိန္းမွ၅ သိန္း သတ္မွတ္သလို ေန႔တြက္စရိတ္ကေတာ့ ၂ ေသာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကိုေတာ့ နဂိုက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိင္း အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပမထားဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁ ေယာက္ လစာ က်ပ္ ၃ သိန္းရၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လစာ က်ပ္ ၃၅ သိန္းရေနတဲ့အတြက္ လစာေငြ ၁၂ ဆ ေလာက္ ကြာျခားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳ ေပးပို႔တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေတြ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒နဲ႔ေကာင္စီဝင္ေတြ စသူေတြရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီကေန႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up