မႏၱေလးေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ လက္မွတ္ထိုး

ဓာတ္ပံု - myanmarair
[caption id="attachment_71274" align="alignright" width="295"]ဓာတ္ပံု - myanmarair ဓာတ္ပံု - myanmarair[/caption] ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ကို ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ MC-jalux Airport Service ကုမၸဏီလိမီတက္တို႔ ရန္ကုန္ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ တင္ဒါေအာင္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ကုမၸဏီဟာ မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကို Logistic Hub Airport အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့တဲ့ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ မႏၱေလးေလဆိပ္ အဆင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း အားလံုးမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ မႏၱေလးေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း တင္ဒါတခုပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up