ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၀၂၉ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၂၉၁ ဒသမ ၇၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၇ ဒသမ ၆၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၇၉၄ ဒသမ ၃၄  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၁ ဒသမ ၃၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up