လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သက္ေသ ၃ ဦး စစ္ေမးမည္ | DVB