စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အဆိုု ႐ႈံးနိမ့္

Burma-military-621x306ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပရာမွာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားတဲ့အတြက္ အဆို႐ႈံးနိမ့္သြား ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ အတုိင္း လုိက္နာမယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားတဲ့အတြက္ မူလ တင္ျပခ်က္အတုိင္း ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ သမ၀ါယမ၊ လယ္ဆည္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ေဆာက္လုပ္ေရးစတဲ့ အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ယူဖို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၄၅၀ ဒသမ ၆၆၃ ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲကေန လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲဖုိ႔ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ က သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

More News
Up