ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရ | DVB