ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆန္ရိကၡာအခ်ဳိ႕ ရပ္တန္႔မည္

WFPမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္း၊ ရခုိင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ကမာၻစားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔က (WFP) ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးေတြ အိမ္မွာစားဖို႔ ထည့္ေပးေနတဲ့ ဆန္ေတြကို ေငြေၾကး အကူအညီ ထပ္မရပါက ႏို၀င္ဘာလကုန္ပိုင္း ရပ္တန္႔ေတာ့မယ္လို႔ WFP က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလကေနၿပီး အစားအေသာက္ေထာက္ပံ့မႈေတြ အျပည့္အ၀ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အတြက္ WFP က ေဒၚလာ ၈ သန္း နီးပါး အေရးေပၚလိုအပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာမွာ ရန္ပုံေငြ ျပတ္ေတာက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္းက ဒုကၡသည္ေတြကို ဆန္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းကို WFPက  ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖတ္ေတာက္ရင္ ဒုကၡသည္ ၂ သိန္းနီးပါး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ WFP က ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုံစံကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ရခုိင္က WFP ကူညီေနတဲ့ စခန္း ေတြမွာ လစဥ္ ပုံမွန္ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ရိကၡာေတြျဖစ္တဲ့ ဆန္ ၁၃.၅ ကီလို၊ ပဲ ၁.၈ ကီလို၊ ဆီ ၀.၉ လီတာနဲ႔ ဆား ၁၅၀ ဂရမ္ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up