ဘာကီနာဖာဆိုစစ္တပ္ႏွင့္ အာဖရိကေခါင္းေဆာင္မ်ား အရပ္သားအစိုးရဖဲြ႔ေရး ေဆြးေႏြး

Fosoအေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘာကီနာဖာဆိုစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အရပ္သားအစိုးရဖဲြ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဂါနာနဲ႔ ဆီနီေဂါသမၼတတို႔က ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ဇီဒါနဲ႔ တဦးခ်င္းဆီ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး အရပ္သားအစိုးရဖဲြ႔စည္ေရး စစ္တပ္ကို စည္းရံုးၾကပါတယ္။ လူထုအံုႂကြမႈေတြနဲ႔ သမၼတ ကြန္ပိုေရ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အာဏာရယူခဲ့တာပါ။ ဒုဗိုလ္မႉႀကီး ဇီဒါက တိုင္းျပည္အာဏာကို ေရရွည္ရယူထားမွာမဟုတ္ဘဲ အရပ္သား အစိုးရကို လဲႊေျပာင္းေပးမယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာ မရွိေသးပါဘူး။

More News
Up