ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ ေျမစာပံုၾကား အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေနသည့္ လူေသအေလာင္းေတြ႔ရွိ | DVB