ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အျမန္ဆုံးလုပ္ရန္လုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေငြေၾကးအေထာက္အကူ ရရွိႏိုင္မႈ၊ ေျမယာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား စတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေရးတႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုေနၿပီလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။ World-Bank-imageကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဟာ ဒီႏွစ္ေႏြရာသီမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႔မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မွာ ၿဗိတိန္၊ ႏိုင္ငံတ ကာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈနဲ႔ ျမန္မာ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဌာနလည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

More News
Up