လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ၁၀ ရက္ၾကာ ရပ္နားၿပီ

က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္    အရပ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ကစၿပီး ၁၀ ရက္ၾကာ ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ Parliment 29012014လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပီအာ လို႔ေခၚတဲ့ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးလက္စ ျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ၀ိုင္းေဆြးေႏြေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသမွ် အန္အယ္ဒီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကျပီး အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေနၾကတယ္လို႔ သီေပါအမတ္ ဦးရဲထြန္းက ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ၾကားေနၿပီး ပီအာစနစ္က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ျပန္စရင္ ပီအာကိစၥကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ဆက္တိုက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရွိပါတယ္။

More News
Up