စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းဆို

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ထပ္မံတုိးေတာင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ Parliment 12092014ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ထပ္မံတုိးေတာင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ ေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း၏ ရေငြ သံုးေငြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု က ေဆြးေႏြးရာမွာ အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု က “ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မူလလ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံတုိး ေတာင္းေငြဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀ ျဖစ္လို႔ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀ သံုးစြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူလ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ ထဲတြင္ ပထမငါးလအတြက္ အမွန္သံုးစြဲေငြသည္ ၂၅ ဒသမ ၄၇ သန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မူလလ်ာထားေငြ၏ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလးပံုတစ္ပံုသာ သံုးစြဲထားေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ က်န္ ၇ လအတြက္ သံုးစြဲမည့္ေငြသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၄ ဒသမ ၅၂၇ သန္းျဖစ္လုိ႔ မူလလ်ာ ထားေငြရဲ႕ ၁၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေနလို႔ အလြန္မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဥပေဒအရ ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ မျပဳလို႔ဆုိေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စစ္ဆင္ ေရးစရိတ္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္္လႊဲေျပာင္း သံုးစြဲျခင္း ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ေလ်ာ့ခ်လုိ႔ရပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ထပ္မံတုိးေတာင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀ ကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္သို႔ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲေပးပါရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်ေပးပါရန္ အဆုိ ျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးအသံုးစရိတ္ ၃၂ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အသံုး ျပဳထားၿပီး ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိခုိက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္က ေျပာပါတယ္။

More News
Up