ရာသီဥတုဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀း ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္

ဒိန္းမတ္ႏိုုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုုပင္ေဟဂင္မွာ သီတင္းပတ္ ၁ ပတ္ၾကာမယ့္ ရာသီဥတုုဆိုုင္ရာ အစည္းအေဝးကိုု ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္ေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က တက္ေရာက္ပါတယ္။ Demarkကုလသမဂၢ ရာသီဥတုုဆိုုင္ရာ စုုေပါင္းညိႇႏိႈင္းမႈအစီရင္ခံစာကိုု အတည္ျပဳလိုုက္နာ က်င့္သံုုးဖိုု႔ အစည္းအေဝး က်င္းပတာပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့ ၁၃ လ အတြင္း ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရမ်ားအဖြဲ႔ (အိုင္ပီစီစီ) က အစီရင္ခံစာ ၃ ေစာင္ ထုုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈဟာ သဘာဝနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈ မလုုပ္ႏိုုင္ေတာ့တဲ့ ေနရာတကာကိုု သက္ေရာက္ေနတဲ့ အသည္းအသန္ အေျခအေနကိုု ေရာက္ႏိုုင္တယ္လိုု႔ ဒီအပတ္မွာ အတည္ျပဳမယ့္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာက ဆိုုပါတယ္။ အဆိုုးဆံုုး အေျခအေန မေရာက္ေအာင္ တားဆီးဖိုု႔ အစိုုးရေတြမွာ အခ်ိန္ရွိ ေသးတယ္လိုု႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ သိပၸံအေျခခံေတြ သက္ေရာက္မႈေတြ အနာဂတ္မွာ ၾကံဳရမယ့္ေဘးေတြနဲ႔ ကပ္ေဘးေလ်ာ့ပါး သက္သာေအာင္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းေတြကိုု ပံုုမွန္ လက္လွမ္းမီေရး မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြ ပံ့ပိုုးေပးဖိုု႔ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရမ်ားအဖြဲ႔ကိုု ကမၻာ့မိုုးေလဝသအဖြဲ႔ႀကီးနဲ႔ ကုလသမဂၢ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အစီအစဥ္တိုု႔က ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

More News
Up