ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြး

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲအမ်ားဆုံးရသူ အႏုိင္ရစနစ္နဲ႔ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (ပီအာစနစ္) ကုိ ေရာထားတဲ့ စနစ္ နံပါတ္ ၃ နဲ႔ ၄  ႏွစ္မ်ိဳးကို ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးသြားတယ္လို႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ေျပာပါတယ္။ Parliment 12092014ဒီစနစ္ ၂ ခုဟာ ေကာ္မရွင္ က ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးထားတဲ့ စနစ္ ၂ ခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ မဲအမ်ားဆုံးရသူအႏုိင္ရ စနစ္ဟာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲ စနစ္ ေလ့ လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ဒီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ စနစ္ ၈ မ်ိဳးကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကေနမွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက စတင္ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ “အန္အယ္လ္ဒီက လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ မဲအမ်ားဆုံးရသူအႏုိင္ဆိုတဲ့ စနစ္က လြယ္လည္း လြယ္တယ္၊ ျပည္သူလူထုထဲမွာလည္း ရွင္းလင္းျမင္သာတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္လည္း မပါေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီစနစ္ကို မေျပာင္းလဲပဲ ဆက္လက္က်င့္သုံးသင့္တယ္လို႔ သေဘာထားျပဳတာေပါ့” ဦးရဲထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၾကားေန ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိသလုိ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေကာ္မရွင္က တင္ျပတဲ့ စနစ္ေတြကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ၾကားေန ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳးကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၁ က လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ မဲအမ်ားဆုံးသူ အႏုိင္ဆိုတဲ့ စနစ္ နံပါတ္ ၂ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ လက္ရွိစနစ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမွာ ျဖစ္သလို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မဲေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေပါင္းၿပီး က်န္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာနဲ႔ ပါတီလိုက္ရတဲ့ေနရာေတြ အခ်ိဳးက် ခြဲယူတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၄ ကေတာ့ နံပါတ္ ၃ နဲ႔တူေပမယ့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႏုိင္သြားၿပီးသား ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ရႈံးတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဲေတြကို ထည့္တြက္ အခ်ိဳးခ်တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ကေတာ့ မဲအမ်ားဆုံးရသူ အႏုိင္နဲ႔ ပီအာစနစ္ကို မဲေပးတဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးေနတဲ့ စနစ္ေတြဟာ ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး ၇ ခုနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ််ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

More News
Up